korfbal.be

Korfbal is een dynamische ploegsport die haar roots heeft in de Lage Landen. Dat bij deze unieke sport de strijd door gemengde ploegen (bestaande uit 4 vrouwelijke en 4 mannelijke spelers) wordt beslecht, is misschien wel de meest in het oog springende eigenschap, maar er is nog zoveel meer! Op topniveau staat korfbal garant voor spektakel en atletisch vermogen. Op vriendschappelijk niveau is het spel dan weer erg geschikt voor kinderen. De familiale sfeer binnen de clubs is nooit ver weg. Maar bovenal is de sport momenteel aan een opmars bezig. Mondialisering heet zoiets. En professionalisering. De volgende grote afspraak op wereldvlak is het WK in 2015 dat in België georganiseerd wordt...


Familiesport

Korfbal is een sport waarin waarden als respect voor de tegenstander en fair play hoog in het vaandel worden gedragen. Het principe van gelijkheid is een rode draad in alle spelregels. Als vrouw zal je enkel in een krachtmeting terecht komen met een vrouwelijke tegenstander en omgekeerd (‘gender equality’-principe). Het is een non-contactsport, wat ertoe leidt dat kleinere spelers bijvoorbeeld op snelheid de bovenhand kunnen halen tegen een breedgeschouderde tegenstander. De sport is kindvriendelijk, spelenderwijs aan te leren. In elke club zie je families waarvan ouders, zussen, neven en nichten dezelfde kleuren verdedigen. De ene op topniveau gebrand op goede resultaten in de ‘topkorfballeague’, de andere puur voor het plezier in de gewestelijke ploeg en in het feestcomité. Kortom, korfbal is een echte familiesport.

Maar ook topsport!

Non-contactsport betekent allerminst dat het om een gemoedelijk spelletje gaat. Integendeel: om top te zijn moet je én snelheid, én sprongkracht, én lenigheid én techniek in huis hebben. Het is enerzijds fysiek een veelzijdige sport die veel coördinatie vergt, anderzijds een sport die op tactisch niveau wordt beslist. Met één specialiteit kom je er niet, want om de twee doelpunten wordt er gewisseld van functie: aanvallers worden verdedigers en omgekeerd. Korfballers zijn daarom per definitie all-round atleten.

Ook ervaring en speldoorzicht zijn cruciaal. Getuige daarvan het opmerkelijke feit dat korfbalinternationals gemiddeld vier jaar ouder zijn dan atleten uit andere sporten. Ook de team spirit is niet te onderschatten. Spelers mogen noch lopen, noch dribbelen met de bal in de handen. Een sterke aanval is dus volledig afhankelijk van een goed samenspel in de opbouw, het zogenaamde sharing the ball’-principe.

Sinds de invoer van de schotklok, die de ploegen aanzet om minstens om de 25 seconden tot tot een doelpoging te komen, is het spel nog dynamischer en spectaculairder geworden.

Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering